Tổ chức

Ban giám hiệu nhà trường có 2 đồng chí: 01 Hiệu trưởng, 01 Phó hiệu trưởng.

           + Hiệu trưởng: Đ/c Đặng Thái Hồng

           + P.hiệu trưởng: Đ/c Trần Thị Mỹ Dạ

+ Tổ chuyên môn: 2 tổ, 1 tổ hành chính

–         Tổ chuyên môn 1,2,3:  Tổ trưởng : Ngô Thị Bích Hà

                                                Tổ phó: Nguyễn Thị Hiểu

–         Tổ chuyên môn 4,5:      Tổ trưởng : Nguyễn Thị Thành Phương

                                                 Tổ phó: Phạm Thị Thu Dương

+ Tổ hành chính:                 Tổ trưởng:Nguyễn  Thị Kim Giang                                                                                                                Tổ phó: Cao Thị Bảo Yến