Trường TH Số 1 Quảng Văn xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp

Tháng Tư 25, 2019 9:30 chiều

         Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường tiểu học Số 1 Quảng Văn đã phát động phong trào thi đua xây dựng trường lớp theo hướng “Trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn”.  Hoạt động trồng bồn hoa, cây cảnh và chăm sóc không chỉ là một hoạt động thi đua mà qua đó giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, học đi đôi với hành, giáo dục gắn với lao động và bảo vệ môi trường học đường. Từ đó tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, phát triển tính tích cực, sáng tạo, tự học học sinh.

41aeccd90caee9f0b0bf 73ad0954c8232d7d7432

  Để phong trào xây dựng trường, lớp học xanh – sạch – đẹp – an toàn đạt hiệu quả cao, ngoài sự đầu tư của chính quyền địa phương và huy động xã hội hóa trong xây dựng các công trình, năm học 2018-2019  trường Tiểu học Số 1 Quảng Văn  xây dựng kế hoạch chỉnh trang khuôn viên, trồng thêm cây xanh, cây cảnh, trồng hoa và phân công giáo viên tuyên truyền cho phụ huynh và nhất là 242 học sinh trong trường hiểu rõ yêu cầu về xây dựng và giữ gìn trường học xanh – sạch – đẹp.

a99d9a68431fa641ff0e

        Được sự hướng dẫn của Ban giám hiệu cùng sự  phối hợp của các thầy cô giáo và sự tham gia tích cực của các em học sinh trường Tiểu học Số 1 Quảng Văn các bồn hoa trong sân trường đã được cuốc tơi đất, nhặt sạch cỏ,  sau đó trồng và ươm hoa, cây cảnh. Việc trồng hoa, cây xanh còn giúp cho học sinh có không gian thoải mái để vui chơi, thư giãn, trao đổi kinh nghiệm học tập, tạo cảm giác gần gũi thân thiện cho các em khi đến trường, đến lớp, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; qua đó hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh.

01c77edba6ac43f21abd 3cc4ec8735f0d0ae89e1 3f9c53dc85ab60f539ba 5c4983a757d0b28eebc1 5ebd753b5c4db913e05c 6c22d30c0a7bef25b66a 73ad0954c8232d7d7432 81c1edbe3ec9db9782d8 258d9d5e4829ad77f438 306dccb80ccfe991b0de 364c5e7e8a096f573618 4788fd272a50cf0e9641 80021824cb532e0d7742 a99d9a68431fa641ff0e e2781879310fd4518d1e fcb6f8ead19c34c26d8d