Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2017-2018

Tháng Mười 13, 2017 3:18 chiều

         Thực hiện công văn số 120/BCĐ 20/9/2017 của UBND Tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1800/GDĐT-GDCN-TX của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng và học tập suốt đời năm 2017 và kế hoạch sô 896/KH-UBND Thị xã Ba Đồn về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, trường tiểu học Số I Quảng Văn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
I. Mục đích yêu cầu
– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng XHHT để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nhận thức được ý nghĩa của việc học tập đối với việc hoàn thiện nhân cách phát triển bản thân và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống;
– Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội và đông đảo phụ huynh, học sinh trong địa bàn trường; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.
II. Chủ đề:
                             “Học tập để phát triển quê hương đất nước”
III. Thời gian, thành phần, địa điểm:
* Thời gian:
Từ ngày 11/10 đến ngày 18/10/2017. Lễ khai mạc: Lúc 7 giờ 00 ngày 11/10/2017. Lễ tổng kết Lúc 16 giờ 30 ngày 18/10/2017.
* Thành phần:
– Toàn thể CB-GV- CNV và HS toàn trường.
– Đại biểu: Ban đại diện PHHS lớp, trường; Chính quyền hai thôn La Hà Nam; Hội khuyến học xã; các tổ chức đoàn thể xã hội trong trường.
* Địa điểm: Trên sân trường tiểu học Số 1 Quảng Văn
IV. Tổ chức các hoạt động:
– Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường : “Học tập để phát triển Quê hương đất nước”
– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng trong toàn trường về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;
– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… với những nội dung thiết thực. Cuối tuần lễ tổ chức tổng kết khen thưởng những điển hình tiên tiến dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động tốt.
– Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, viết tin bài về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017.
V. Chương trình tổ chức trong ngày khai mạc
– Văn nghệ chào mừng;

– Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
– Khai mạc, phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;
– Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;
– Đại biểu phát biểu;
– Đại biểu gửi thông điệp Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;
– Bế mạc.
VI. Phân công nhiệm vụ
1.Ông Hoàng Minh Tâm – Hiệu trưởng: Phụ trách chung
2. Bà Trần Thị Mỹ Dạ –  Phó Hiệu trưởng: Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch của trường. Tổng hợp kết quả hoạt động của các bộ phận có liên quan trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời để báo cáo về Phòng giáo dục theo quy định.
3. Bà Trần Thị Mỹ Dạ – Chủ tịch công đoàn: Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học trong trường… với những nội dung thiết thực.
4. Ông Nguyễn Thế Hùng –  P.Bí thư chi đoàn: Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… với những nội dung thiết thực.
5. Bà Cao Thị Bảo Yến – cán bộ thư viện: Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách, phát động tuần lễ đọc sách, sắp xếp, bố trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp. Liên hệ với hội khuyến học xã cập nhật thông tin các hộ gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập trên địa bàn xã, thôn ;
6. Ông Trần Trung Dũng – Tổng phụ trách Đội: Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017. Chỉ đạo sắp xếp học sinh trong quá trình thực hiện buổi lễ.
7. Ông Đoàn Tiến Quân – Giáo viên Mỹ thuật: Phụ trách trang trí, treo băng rôn, âm thanh, ánh sáng…
8. Bà Phạm Thị Hoài – Giáo viên tin học: Viết tin bài, các hình ảnh về cáchoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 cập nhật lên trang Web của trường.
9. Bà Trần Thị Kim Giang – Văn phòng: In ấn, gửi giấy mời, kinh phí thực hiện buổi lễ.
Trên đây là kế họach “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2017”.  Đề nghị các bộ phận, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các công việc được phân công.