Kết quả Ngày hội Học sinh Tiểu học

Tháng Ba 19, 2018 9:54 sáng

I. Phần Thi Viết chữ đẹp:

Nhất:     Trần Nhật Linh              – Lớp 1A.

              Hồ Nguyễn Thế Cường  – Lớp 1A

              Trần Thị Thanh Nhàn    – Lớp 2A

              Trần Thị Thanh Huyền  – Lớp 2A

              Phạm Thị Ngọc              – Lớp 3B

              Nguyễn Hải Phong                  – Lớp 3A

              Trần Thị Thu Thảo                 – Lớp 4B

              Mai bảo Ngọc                – Lớp 4B

              Mai Thị Mỹ Nhung        – Lớp 5B

              Trần Thị Phương Thùy  – Lớp 5B

Nhì:       Đoàn Ngô Bảo Ngọc      – Lớp 1A

              Trần Thị Hồng Lợi                  – Lớp 1B

              Phạm Thị Huyền Trang – Lớp 2A

              Trần Thị Kiều Trinh      – Lớp 2A

              Phạm Thị Khánh Huyền          – Lớp 3B

              Phạm Thị Lan Hương    – Lớp 3A

              Trần Thị Hà Giang                  – Lớp 4A

               Trần Thị Anh Thư                   – Lớp 4A

               Trần Thị Hoài Phương   – Lớp 5A

              Trần Phương An            – Lớp 5

II. Trò chơi đổ nước vào chai:

                      Nhất:                    Lớp 2A

                     Nhì:            Lớp 3A

                     Ba:              Lớp 5A

III. Trò chơi kéo co:

                     Nhất:                    Lớp 5B,      4B,    1B

                     Nhì:            Lớp 5A,      4A,    1A,    2A,    3A,    3B

                      Ba:              Lớp 1C.

IV. Phần thi Vẽ, xé, dán:

Giải nhất:        Trần Thị Phương Thùy (5B)

                        Trần Thị Anh Thư (4A)

                        Phạm Anh Đức (3B)

                        Trần Thị Kiều Trinh (2A)

                        Hồ Nguyễn Thế Cường (1A)

Giải nhì:          Trần Thị Hoài Phương (5A)

                        Trần Thị Hà Linh (4B)

                        Trần Thị Thùy Trang (3A)

                        Đoàn Ngô Bảo Ngọc (1A)

Giải Ba:

                        Phạm Thành Nam (5A)

                        Trần Hữu Quang (4A)

                        Phạm Thị Lan Hương (3A)

V. Phần Thi Em hát dân ca:

     Giải nhất:    Trần Thị Như Quỳnh (5B)

     Giải nhì:      Đoàn Ngô Bảo Ngọc (1A)

                        Phạm Thị Thanh Thúy (3A)

                        Trần Thị Kiều Trinh (2A)

     Giải ba:       Trần Thị Thu Thảo (4B)

                        Trần Hữu Quang (4A)

                        Phạm Thị Tuyết Nhi (5A)

Giải khuyến khích:    Tạ Trần Gia Hân (1C)

                                  Lương Thanh Hà (1B)

                                  Trần Thị Hoài Thương (3B)