Liên hệ

Trường Tiểu học Số 1 Quảng Văn

Địa chỉ: Thôn La Hà Nam – Quảng Văn – Thị xã Ba Đồn
Hiệu Trưởng: Hoàng Minh Tâm
Điện thoại:   0523.585.514