Thi đua khen thưởng

29261729_708392059550120_3023628462096121856_n

Kết quả Ngày hội Học sinh Tiểu học

I. Phần Thi Viết chữ đẹp: Nhất:     Trần Nhật Linh              – Lớp 1A.               Hồ Nguyễn Thế Cường  – Lớp 1A               Trần Thị Thanh Nhàn    – Lớp 2A               Trần Thị Thanh Huyền  -…