Sáng kiến kinh nghiệm

livros-para-baixar-3

QUY ĐỊNH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2016-2017

a) Trình bày nội dung theo cấu trúc quy định dưới đây, ngôn ngữ diễn đạt chính xác, khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ, rõ ràng, súc tích; ghi rõ nguồn tài liệu được…