Hoạt động chuyên môn

12170550_774104546048537_704060319_n

QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN   TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN Năm học: 2016- 2017   Đối với GV: Nề…