Hoạt động chuyên môn

IMG20181212141021

Sinh hoạt chuyên môn

          Sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động không thể thiếu trong nhà trường, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Hiểu rõ vai trò hết sức quan trọng đó nên Ban…