Hoạt động chuyên môn

12170550_774104546048537_704060319_n

QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN   TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN Năm học: 2016- 2017   Đối với GV: Nề…
SINH HOAT CHUYEN MON

NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

Điều 5. Nội dung đánh giá Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác…